Victory Gym Trenčín je súčasťou projektu FATE


POPIS
Ľudia z celého sveta sa angažujú v rôznych pohybových a športových aktivitách každý deň, čo im pomáha zlepšovať kreativitu a sebavedomie, cvičiť pamäť, zvyšovať produktivitu a znížiť podráždenie. hnev a závislosť. Ale čo s tými, ktorí nemôžu? Osoby s rôznymi postihnutiami svoj deň strávia väčšinou v inštitúciách ako sú denné centrá, centrá pre postihnutých aď. Tieto centrá umožňujú sociálnu inklúziu týchto ľudí vo všetkých aspektoch ich života a spravidla sú ich služby nancované prostredníctvom verejných nancií. Extra aktivitiy (šport je jednou z nich) na zlepšenie kvality života sú zväčša závislé na ďalších získaných nanciách a sú vykonávané len do takej miery, ako je umožnené ich nancovaním.

Hlavným cieľom projektu FATE je zabezpečenie sociálnej inklúzie postihnutých cez profesionál- ny šport, v našom prípade sa jedná o kickbox.

ROVNAKÝ PRÍSTUP K ŠPORTU CEZ KICKBOX

Zorganizovali sme 4 medzinárodné “FATE FIGHT NIGHT” gala večery kde si diváci mohli pozrieť zápasy v kickboxe, a darovali sme skrz tieto akcie nancie centrám pre postih- nutých a podobné organizácie pre ďalšie športové programy ich členov.
 Spolu sme vyzbierali 7.989,54 € pre 4 organizaácie (VDC Trebnje – Slovinsko, AUTIS Trenčín – Slovensko, Udruženje DAUN Novi Sad – Srbsko, ANSHaF Trieste – Taliansko).
 Táto suma reprezentuje od 30% do 86% z celoročného rozpočtu určeného jednotlivými organizáciami na šport.
 Okolo 150 osôb s postihnutím bolo zainteresovaných v rôznych športových aktivitách skrz darované nancie.

MYŠLIENKA Organizátori športových podujatí môžu darovať aspoň časť z vyzbieraných financií (z vstupeniek, dobrovoľníci atď) aspoň raz za rok na šport pre postihnutých.

INTERNATIONAL KICKBOXING EVENTS
 FATE FIGHT NIGHT Trebnje, 10. Marec 2018 I Slovinsko, organizátor Klub borilnih veščin Fearless Fighters, VIDEO
 FATE FIGHT NIGHT Trenčín, 7. April 2018 I Slovakia, organizátor Victory Gym Trenčín, VIDEO
 FATE FIGHT NIGHT Novi Sad, 8. September 2018 I Srbsko, organizátor Victory Gym Novi Sad, VIDEO
 FATE FIGHT NIGHT Trieste, 10. November 2018 I Taliansko, organizátor A.S.D. Boxing Academy Diamond, VIDEO

FATE TRÉNINGY S ČLENMI CENTIER PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
S cieľom sociálnej inklúzie, sme organizovali tréningy, kde spolu trénovali členovia partnerských kickboxerských klubov a členovia centier pre zdravotne postihnutých., ktorých sa zúčastnilo 70 osôb s postihnutím.

Pozrite na naše videá
FATE Tréning Trebnje
FATE Tréning Trenčín
FATE Tréning Novi Sad
FATE Tréning Trieste

MOBILITU TRÉNEROV A ZÁPASNÍKOV NA VÝMENU A ZÍSKANIE SKÚSENOSTÍ SME DOSIAHLI:

 Zorganizovaním 4 medzinárodných kickboxerských podujatí s 56 profesionálnymi a amatérskymi zápasmi.
 Účasťou 45 trénerov a 91 zápasníkov zo Slovinska, Slovenska, Talianska, Srbska, Bosni a Hercegoviny, Čiech a Thajska.

NIČ BY SA NEDOSIAHLO NEBYŤ PRÁCE DOBROVOĽNÍKOV
 Viac ako 100 dobrovoľníkov sa zúčastnilo na prípravách, promočných aktivitách jednotlivých podujatí ako časť projektu.
 Podarilo sa nám pritiahnuť cez 5000 divákov na 4 medzinárodné podujatia, čo znamená, že popularita tohto športu je na vzostupe.

KICKBOX – CVICENIE VHODNÉ PRE VŠETKÝCH!
POZITÍVNE EFEKTY rekreačnej verzie kickboxu:
• Rozvioj motorických zručností (ideálne pre deti)
• Zlepšenie koordinácie a flexibility
• Zlepšenie držiania tela a stability (posilnenie jadra a tela)
• Zlepšenie rovnováhy
• Vyformovanie postavy a zníženie telesného tuku
• Zlepšenie capacity pľúc a srdca
• Zníženie rizika srdcových ochorení
• Zvýšenie pevnosti kostí
• Zlepšenie koncentrácie
• Zvyšovanie sebaúcty
• Relaxácia.

ZÁKLADNÝ TRÉNING KICKBOXU S VIDEO PREZENTÁCIOU
Pred začatím akéhokoľvek cvičenia sa uistite, že ste zdravý a schopný cvičiť. Pred cvičením sa obráťťe na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, aby ste sa vyhli prípadným zraneniam alebo vedľajším účinkom.

A Začnime …
1. Rozcvička
2. Strečing

B Prvé kroky …
Dynamická rozcvička – Základné kickboxerske elementy
C Začína ísť do tuhého …
CVIČENIE 1 – Aerobic
CVIČENIE 2 – Tabata
CVIČENIE 3 – Fľaše s vodou
D Vychladnutie …
Strečing
Pre celé CVIČENIE, kliknite TU.

Viac informácii:
FATE leaflet – SK (1)

PARTNERI

Chcete sa k NÁM PRIDAŤ? Kontaktujte nás cez email info@trebnje.si!