Vyúčtovaniu finančnému príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov SZKB